LN2HQ 2019

 

 

LN2HQ 2019

LN2HQ NRRL hovedstasjon søker operatører til IARU HF Championship contest 13-14 juli

Dette er en fin anledning til å delta som MULTI operatør til å betjene et eller flere bånd i 24 timer med pileup fra din NRRL gruppestasjon eller hjemmefra.

Vi bruker N1MM logger for LN2HQ, dette logges over internett så vi har en felles logg fra stasjoner fra landet via et virtuelt nettverk! 

 

Vi har kjørt Hamachi VPN med N1MM logger Men her må folk være øye med oppsettene sine slik at netttverk og rigkontroll parametere er 100 % satt opp.

Noen har hatt problemer med dette, men det skyldes litt feil oppsett per radio.

Hva trenger vi ?

Vi trenger en stasjon på CW og en stasjon på SSB per bånd fra 160 til 10m. Altså 12 stasjoner samtidig over hele landet!

Vi trenger en stasjon på CW og en stasjon på SSB per bånd fra 160 til 10m. Altså 12 stasjoner samtidig over hele landet!  Man kan bidra med 6,12 eller 24 timer i kombinasjon med andre!

Kontakt oss på hfcontest@nrrlcontest.no  for de som er interessert i å delta på www.contesting.no/ln2hq

De som er interessert må kunne laste ned programvare her