LN2HQ 2020

LN2HQ NRRL hovedstasjon søker operatører til IARU HF Championship Contest 11.-12. juli 2020


Dette er en fin anledning til å delta som MULTI operatør til å betjene et eller flere bånd i 24 timer med pileup fra din NRRL gruppestasjon eller hjemme QTH

Hva trenger vi?
Vi trenger en stasjon på CW  per bånd fra 160 til 10m og en stasjon på SSB per bånd fra 160 til 10m. Altså 12 stasjoner samtidig over hele landet!

Man kan bidra med 6, 12 eller 24 timer i kombinasjon med andre!

NB! pga COVID 19 anbefaler vi remote eller maks 2-5 personer per QTH

Kontakt LN2HQ på hfcontest(a)nrrlcontest.no for de som er interessert i å delta.

LN2HQ Koordinator LB3RE Stein Roar