LM90HQ 2018

Dette er en fin anledning til å delta som MULTI operatør til å betjene et eller flere bånd i 24 timer med pileup fra din NRRL gruppestasjon eller hjemmefra.

 

Vi bruker kun / Primært fra 2017 DX Log for LN90HQ, dette logges over internett så vi har en felles logg fra stasjoner fra landet via et virtuelt nettverk! Denne ligger som link på LN2HQ sin hjemmeside.

 

NB!

«Det har vært ønske om oppsett av N1MM Logger i nettverk, men da må folk være ute i god tid, og ikke dagen før med å Beta teste!!»

N1MM Oppsett for IARU HF Championship finner man her

https://www.dropbox.com/sh/xlx0a2pnmcs7rqq/AAAku3a63W58GVmsQJNGwXA4a?dl=0

Men i alle andre år har vi kjørt Hamachi VPN med DX LOG eller Win-Test. Men her må folk være øye med oppsettene sine slik at rigkontroll parametere er 100 % satt opp.

Noen har hatt problemer med dette, men det skyldes litt feil oppsett per radio.

 

Hva trenger vi ?

Vi trenger en stasjon på CW og en stasjon på SSB per bånd fra 160 til 10m. Altså 12 stasjoner samtidig over hele landet!

Vi trenger en stasjon på CW og en stasjon på SSB per bånd fra 160 til 10m. Altså 12 stasjoner samtidig over hele landet! Man kan bidra med 6,12 eller 24 timer i kombinasjon med andre!

 

Kontakt oss på hfcontest@nrrlcontest.no for de som er interessert i å delta på www.contesting.no/ln2hq

 

De som er interessert må kunne laste ned programvare her

LM90HQ sin DX LOG HQ Versjon http://contesting.no/ln2hq/software/dxlog/

Gratis versjon av Logmein Hamachi http://contesting.no/ln2hq/software/hamachi-free-vpn/

 

For de som er interessert fåes info ved å kontakte oss!

hfcontest(a)nrrl.no

BandModeDagTimer from Timer toStationOperatorQTHNameLocator
160CW
160SSB
80CW
80SSB
40CW
40SSB
20CW
20SSB
15CW
15SSB
10CW
10SSB
SUPPORT
SUPPORT